Een RAW-bestek voor onderhoud en reparatie maakt het beheer van uw speelvoorzieningen kinderlijk eenvoudig.

Ingenieursbureau Rodewijk heeft de afgelopen jaren, samen met Speelplan BV, voor diverse opdrachtgevers een bestek opgesteld voor het onderhouden en repareren van speelvoorzieningen. De gemeente Zeist werkt reeds sinds 2014 met dit bestek en heeft opdracht gegeven om het bestek (in de vorm van een  RAW-raamovereenkomst) te herzien en voor een nieuwe opdrachtperiode aan te besteden. Omdat de opzet van het bestek overeenkomt met  de constateringen in de ABS-inspectiesystematiek van Speelplan, kan er eenvoudig een deelopdracht gegeven worden. Hierdoor kan de gemeente de kosten in de hand houden en kan deze na inspectie snel tot reparatie overgaan.

Het bestek is specifiek gericht op speelobjecten en beschrijft de meest voorkomende onderhoud- en reparatiewerkzaamheden die voortkomen uit inspecties of meldingen. In het bestek is vastgelegd wat de gewenste kwaliteit van de werkzaamheden is, zodat controle makkelijker wordt.

Er is een toenemende vraag van Nederlandse gemeenten naar betere controle over de kwaliteit van  onderhoud- en reparatiewerkzaamheden aan speelvoorzieningen en -objecten en de kosten hiervan. Door de samenwerking met Speelplan zijn wij in staat om de besteks- en aanbestedingskennis van Ingenieursbureau Rodewijk te combineren met de kennis van speelobjecten en inspectiesystematiek van Speelplan. Hierdoor hebben wij een invulling kunnen geven op de vraag van diverse opdrachtgevers, waaronder Zeist, Haarlemmermeer, Amsterdam, Amersfoort en het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Doordat meerdere opdrachtgevers met dezelfde systematiek werken zijn wij in staat om het bestek continu te verbeteren en aan te passen aan nieuwe wensen en omstandigheden.

Naar verwachting worden onze werkzaamheden voor de gemeente Zeist eind 2016 afgerond, waarna het project de uitvoering in zal gaan.