De drukbezochte sporthal Ter Specke en de FC Lisse accomodatie worden vernieuwd. Veiligheid en duurzaamheid spelen een belangrijke rol in ons ontwerp voor het terrein.

Bij het verzamelpleintje zijn de bomen aangeplant en de zitelementen geplaatst. De nieuwe uitstraling van het parkeerterrein is zichbaar.

De grote open parkeerplaats wordt een groene uitstraling krijgen. Er wordt volop gewerkt aan het groene parkeerterrein met 390 parkeervakken.

Sportpark Ter Specke en de Spekkelaan kennen door de aanwezigheid van diverse sportclubs een druk gebruik. Met de nieuwbouw van de sporthal worden de parkeerplaats en de buitenruimte opnieuw ingericht. De gemeente Lisse heeft Ingenieursbureau Rodewijk gevraagd om te helpen bij dit project. Het project is begonnen met de nieuwbouw van de sporthal en de FC Lisse accomodatie. Nu zijn we bezig met het ontwerp van de buitenruimte. Duurzaamheid en klimaat spelen hierbij een belangrijke rol.

Van bouwrijp maken tot het ontwerp

In het voorjaar van 2020 zijn we begonnen met het opstellen van tekeningen en ramingen voor het bouwrijp maken van het gebied rondom de nieuwbouw. Wij deden dit in overleg met de architect, FC Lisse en de gemeente. In het najaar van 2020 zijn de werkzaamheden van het bouwrijp maken van het gebied afgerond. Inmiddels is de nieuwbouw klaar en is ook de inrichting daaromheen aangelegd. Op dit moment wordt volop gewerkt aan het nieuwe parkeerterrein voor het sportpark.

De verkeersstromen goed sturen

In het ontwerp is het belangrijk om rekening te houden met alle verkeersstromen op de Spekkelaan en rondom de sporthal. Gedurende de week is er namelijk een brede variatie aan gebruikers. Op de parkeerplaats van het sportpark ligt de nadruk op het gebruik van auto’s, fietsers en bezoekende mensen, waaronder kinderen. Op de Spekkelaan zijn dit vooral fietsers, automobilisten en agrarische voertuigen. Het is belangrijk dat het verkeer zich op een veilige manier kan voortbewegen. Dit laten we terugkomen in het ontwerp.

Duurzame inrichting

Naast de verkeersveiligheid is een wens van de gemeente om de inrichting op een duurzame manier te maken. Wij hebben naar de wens van de gemeente Lisse een ontwerp en een bestek gemaakt voor een groen parkeerterrein. Hierbij worden alle 390 parkeervakken in grasbeton aangelegd en ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel. Ook vloeit een deel van het regenwater af via greppels in de groenstroken. De afstroming van regenwater wordt hierdoor zoveel mogelijk beperkt. Tenslotte wordt ook een deel van de vrijgekomen materialen weer duurzaam hergebruikt in het nieuwe plan.

Beplanting om de sporthal

Wij hebben een ontwerp gemaakt voor de beplanting rondom de nieuwbouw. Langs het pad naar de hoofdentree is gekozen voor een kleurrijke beplanting die snel een gesloten plantenvak maakt. Overige delen zijn deels met kruidenmengsels ingezaaid.
Hiernaast is een foto te zien van de beplanting richting de hoofdentree.

10
okt

Het groene parkeerterrein bij Ter Specke

Status: In uitvoering
Lisse

Het groene parkeerterrein bij sportpark Ter Specke.
Op het parkeerterrein van sportpark Ter Specke zijn de werkzaamheden in volle gang . De eerste groene parkeervakken zijn gereed en ingezaaid. Het is goed te zien dat het kruidenrijk grasmengsel omhoog begint te komen. Daarnaast zijn de grote plantvakken al goed zichtbaar op het groene parkeerterrein waar, tegen het voorjaar, 390 auto’s kunnen parkeren.

De plantvakken zijn nu nog leeg, maar worden in het voorjaar met verschillende bomen en vaste planten aangeplant. Wanneer de werkzaamheden gereed zijn, is er een mooi  groen parkeerterrein met 390 parkeervakken.

Meer over dit project
04
sep

Aanleg groene parkeerplaatsen Ter Specke.

Status: In uitvoering
Lisse

Aanleg groene parkeerplaatsen sportpark Ter Specke in volle gang.
Er is gestart met het groene parkeerterrein op sportpark Ter Specke. Ingenieursbureau Rodewijk heeft voor de gemeente Lisse het ontwerp met bestek verzorgd. Daarnaast doen wij ook de uitvoeringsbegeleiding. Op dit grote centrale parkeerterrein komen wel 390 groene parkeerplekken die in grasbeton worden uitgevoerd. De vakken worden ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel. Omdat de vakken van een groot deel van de dag leeg staan. Is deze locatie erg geschikt voor deze waterdoorlatende groene parkeeroplossing.

Meer over dit project
19
nov

Bouwrijp maken nieuwbouw Ter Specke gestart

Lisse

In Lisse komt een nieuwe sporthal en FC Lisse krijgt een nieuwe accommodatie. Op dit moment wordt het terrein door aannemer Ahco Weg- en Waterbouw bouwrijp gemaakt. Ondertussen zijn wij bezig met het ontwerp voor de buitenruimte. Denk daarbij aan de inrichting rondom de nieuwbouw, de parkeerplaats en het groen op het terrein. Duurzaamheid en klimaat spelen hierbij een belangrijke rol.

Meer over dit project