De drukbezochte sporthal Ter Specke en de FC Lisse accomodatie worden vernieuwd. Veiligheid en duurzaamheid spelen een belangrijke rol in ons ontwerp voor het terrein.

Via de Spekkelaan gaan bezoekers naar de sporthal en het parkeerterrein. De nieuwe inrichting moet de weg veiliger maken.

De grote open parkeerplaats moet een groene uitstraling krijgen.

Sportpark Ter Specke en de Spekkelaan kennen door de aanwezigheid van diverse sportclubs een druk gebruik. Met de nieuwbouw van de sporthal worden de parkeerplaats en de buitenruimte opnieuw ingericht. De gemeente Lisse heeft Ingenieursbureau Rodewijk gevraagd om te helpen bij dit project. Het project is begonnen met de nieuwbouw van de sporthal en de FC Lisse accomodatie. Nu zijn we bezig met het ontwerp van de buitenruimte. Duurzaamheid en klimaat spelen hierbij een belangrijke rol.

Van bouwrijp maken tot het ontwerp

In het voorjaar van 2020 zijn we begonnen met het opstellen van tekeningen en ramingen voor het bouwrijp maken van het gebied rondom de nieuwbouw. Wij deden dit in overleg met de architect, FC Lisse en de gemeente. Dit najaar is de aanbesteding voor deze werkzaamheden afgerond en is er begonnen met het bouwrijp maken van het gebied. Ondertussen wordt er gewerkt aan het ontwerp rondom de nieuwbouw.

De verkeersstromen goed sturen

In het ontwerp is het belangrijk om rekening te houden met alle verkeersstromen op de Spekkelaan en rondom de sporthal. Gedurende de week is er namelijk een brede variatie aan gebruikers. Op de parkeerplaats van het sportpark ligt de nadruk op het gebruik van auto’s, fietsers en bezoekende mensen, waaronder kinderen. Op de Spekkelaan zijn dit vooral fietsers, automobilisten en agrarische voertuigen. Het is belangrijk dat het verkeer zich op een veilige manier kan voortbewegen. Dit laten we terugkomen in het ontwerp.

Duurzame inrichting

Naast de verkeersstromen is een wens van de gemeente om de inrichting op een duurzame manier te maken. Voor het ontwerp denken wij hierbij aan:
• Zo min mogelijk verharding toepassen. Indien verharding nodig, dan zoveel mogelijk waterdoorlatend.
• Groene parkeerplaatsen.
• Beplanting toepassen van inheemse soorten, die gemakkelijk aanslaan en passen bij de uitstraling van het gebied.
• Het bevorderen van bewegen en sporten in de buitenruimte.
• Het lokaal bergen van regenwater.

19
nov

Bouwrijp maken nieuwbouw Ter Specke gestart

Lisse

In Lisse komt een nieuwe sporthal en FC Lisse krijgt een nieuwe accommodatie. Op dit moment wordt het terrein door aannemer Ahco Weg- en Waterbouw bouwrijp gemaakt. Ondertussen zijn wij bezig met het ontwerp voor de buitenruimte. Denk daarbij aan de inrichting rondom de nieuwbouw, de parkeerplaats en het groen op het terrein. Duurzaamheid en klimaat spelen hierbij een belangrijke rol.

Meer over dit project