In de Bollenstreek werd een nieuw wandelnetwerk gerealiseerd. Zo’n 150 km wandelroutes werden voorzien van markeringen en borden. Daarnaast werden knelpunten opgelost met bijvoorbeeld bruggen en pontjes.

In Zuid-Holland ontsloten wij diverse landgoederen met elkaar door gemarkeerde korte routes.

In opdracht van gemeente Leiden verzorgden wij wandelroutes als onderdeel van Wandelroutenetwerk Provincie Zuid-Holland.

Regelmatig wordt Ingenieursbureau Rodewijk gevraagd voor het realiseren of aanpassen van wandelroutes. In opdracht van de gemeente Leiden droegen wij bij aan interessante stad-land verbindingen voor wandelaars. Voor de gemeente Lisse hebben wij het wandelnetwerk Bollenstreek uitgebreid. Erfgoedhuis Zuid-Holland vroeg ons om de routemarkeringen en informatiepanelen bij het project LandGOEDwandelen te verzorgen.

Wandelnetwerk Bollenstreek
In opdracht van Gemeente Lisse (namens 5 Bollenstreekgemeenten) hebben wij Wandelnetwerk Bollenstreek voorbereid en gerealiseerd. Het was daarbij een leuke uitdaging om bepaalde knelpunten op te lossen met bruggen, pontjes en overstapjes. Wij hebben dit verwerkt in een OMOP-bestek met veelal functionele resultaatsomschrijvingen. Tijdens de aanbesteding was ruimte voor de inschrijvers om met zelf gekozen oplossingen te komen, passend binnen de kaders en wensen van de opdrachtgever. Het project werd vervolgens gegund aan AHCO weg- en waterbouw en wij deden de begeleiding. Er was afstemming met 7 gemeenten en grondeigenaren. Er zijn diverse vergunningen en ontheffingen aangevraagd. Tijdens de realisatie is door Ingenieursbureau Rodewijk toezicht gehouden en directie gevoerd namens de opdrachtgevers. Het netwerk is vervolgens officieel geopend en wordt volop gebruikt door wandelaars!

Wandelnetwerk Leiden en Leiderdorp
In opdracht van gemeente Leiden (mede namens Leiderdorp) realiseerden wij wandelroutes als onderdeel van Wandelroutenetwerk Provincie Zuid-Holland. In de voorbereidingsfase hebben we voor de gemeente de subsidieaanvraag voorbereid en basiskaarten opgesteld. Bij de start realiseerden wij, in overleg met diverse participanten, de definitieve routekaart. Na het selecteren van de aannemer begeleiden wij de uitvoering. Bij de uitvoering werden wandelroutes van in het totaal ongeveer 100 km aangelegd. Dit waren bestaande routes, die met elkaar verbonden werden of nieuwe routes. Zowel routes door stedelijk gebied als over het platteland. Zo kan men nu vanuit Zoeterwoude naar Katwijk of Warmond wandelen, via de Oostvlietpolder en park Cronenstein in Leiden.

LandGOEDwandelen
Het doel van LandGOEDwandelen is om de bekendheid en belevingswaarde van de landgoederen(zone) in Zuid-Holland te vergroten. Daarbij wordt ingezet op een breed publiek, zoals: lokale bewoners, recreanten en toeristen. Ingenieursbureau Rodewijk heeft daaraan bijgedragen door vier korte rondwandelingen te realiseren en een meerdaagse wandelroute. Wij verzorgden de voorbereiding en de aanbesteding. Daarnaast de begeleiding van de realisatie van de borden en markeringen voor langs de route.