Wandelnetwerk Leiden en Leiderdorp

In opdracht van gemeente Leiden (mede namens Leiderdorp) realiseren wij wandelroutes als onderdeel van Wandelroutenetwerk Provincie Zuid-Holland. Dit project sluit aan op onze ervaring met gelijksoortige projecten in de Bollenstreek en in de landgoederenzone tussen Voorschoten en Rijswijk. Na de realisatie is het netwerk in het noordelijke deel van de provincie sluitend en zijn er interessante stad-land verbindingen voor wandelaars gerealiseerd in en rond Leiden. Zo kan bijvoorbeeld straks worden gewandeld vanuit de Westeindsche Polder bij Zoeterwoude, door de Oostvlietpolder en Park Cronenstein naar de binnenstad.

Onze rol

In de voorbereidingsfase hebben we voor de gemeente Leiden  de subsidieaanvraag voorbereid en de basiskaarten opgesteld. Bij de start in april 2017 realiseren wij in overleg met diverse participanten de definitieve routekaart, die als basis dient voor de realisatie. Daarnaast zal voor de realisatie een werkomschrijving worden opgesteld, waarna de werkzaamheden worden aanbesteed.

Zodra de aannemer is geselecteerd begeleiden wij de uitvoering in de vorm van toezicht en directievoering.

Het wandelnetwerk bestaat uit knooppuntpalen, tussenmarkeringen en informatiepanelen. De totale lengte van de routes in Leiden en Leiderdorp bedraagt zo’n 100 kilometer. Soms zijn het bestaande routes die met elkaar worden ‘verknoopt’ en soms zijn het nieuwe routes. Voor de vermarkting van het netwerk wordt aangesloten bij  Wandelroutenetwerk Zuid-Holland. Hierdoor zullen de routes ook via een App downloadbaar zijn. In Leiden betreft het netwerk vooral routes door het stedelijk gebied, in Leiderdorp lopen de routes ook over het platteland.

 

Schrijf je in voor updates

Stuur ons een bericht