Dit vroege voorjaarsplaatje geeft een eerste groene indruk van het opgeleverde park. De vegetatiematten zijn aangebracht, de gras- en bloemenmengsels zijn ingezaaid en het grasveld begint zich al te ontwikkelen. Nu is het wachten op de ontwikkeling van de beplantingen.

Een beeld voorafgaand aan de herinrichting. De ligging aan de Cattenbroekerplas biedt een prachtig uitzicht. De oevers hebben het echter zwaar te verduren met de golfslag die met regelmaat voorkomt. De ondergrond van de oevers is ingelegd met een laag lavasteen om erosie tegen te gaan.

In dit beeld zijn de nieuwbouwwoningen langs de parkzone op Eiland IV in de wijk Waterrijk te Woerden bijna opgeleverd. Op de zandige bodem langs de oevers is al een lichte begroeiing ontstaan van grassen, akkerkruiden en enkele vormen van oeverbeplanting. Dit is de vertreksituatie voorafgaand aan de herinrichting.

Parkzone Waterrijk Woerden - EIland IV

In september start de uitvoering van de parkzone op Eiland IV in de wijk Waterrijk Woerden. Ingenieursbureau Rodewijk heeft voor deze parkzone het definitief ontwerp uitgewerkt en het bestek opgesteld. Het project Waterrijk is een groot woningbouwproject, wat al loopt sinds 2001. Het stedebouwkundig plan (opgesteld door West 8) is opgedeeld in vier eilanden en een villapark. Tijdens de aanleg van de parkzone zorgden wij voor het toezicht op de uitvoering.

De beleving van het water staat centraal in de parkzone van Eiland IV. Daarnaast was het van belang om op korte termijn een succesvolle vegetatie te ontwikkelen, zodat de nieuwe bewoners hier snel van kunnen genieten. Hierbij zijn een duidelijke beheervisie en streefbeelden ontwikkeld, die ook moeten zorgen voor een mooi beeld in toekomst.  Het park wordt gekenmerkt door grotere grasvlaktes voor recreatie, met naar de oever toe een overgang naar bloemrijk gras en vervolgens een laagblijvende oevervegetatie.

In het park is een wisselend sortiment van Iepen- en Wilgenbomen toegepast. Samen met verspreid geplaatste wilgenstruwelen, krijgt het park een natuurlijke zone langs de waterrand en een meer gecultiveerde parkzone langs de woningen van Eiland IV.

Een belangrijk onderdeel van het plan is de oevervegetatie. De Cattenbroekerplas is relatief groot, waardoor erosie door golfslag een belangrijk aandachtspunt is. Daarom is besloten de oever te beplanten middels het gebruik van vegetatiematten. Deze matten zijn vooraf ingeplant met een gewenst beplantingsschema en worden op de ondergrond bevestigd. Hiermee ontstaat snel een aantrekkelijk en mooi resultaat wat ook nog een hoge slagingskans heeft.

13
jun

Kleurrijke parkzone

Status: Uitvoering
Woerden
De parkzone van Eiland IV in Woerden is twee jaar geleden ingezaaid met een kruidenvegetatie met een diversiteit aan bloemen. Na twee groeiseizoenen is deze vegetatie uitgegroeid tot een kleurrijke combinatie van vaste kruidachtige beplanting, gras en bomen. Het pad van halfverharding slingert zich door de brede groenstrook waardoor de bewoners kunnen genieten van de diversiteit aan soorten en kleuren.
Meer over dit project
23
nov

Parkzone Waterrijk - Eiland IV te Woerden opgeleverd

Status: Afgerond
Woerden
De parkzone rondom Eiland IV van het woningbouwproject Waterrijk Woerden, wat wij hebben uitgewerkt en het uitvoeringstoezicht op hebben gehouden is officieel opgeleverd. Na een schouw met de aannemer, groenbeheerder en projectleider van de gemeente Woerden is het werk goedgekeurd.
Meer over dit project
22
sep

Parkzone Waterrijk Woerden - Eiland IV online

Status: Realisatie
Woerden
De eerste informatie rondom ons ontwerp - en voorbereidingstraject van de Parkzone langs Eiland IV staat online. Aankomende week starten de aanlegwerkzaamheden rondom deze nieuwe parkzone langs Eiland IV van woningbouwproject Waterrijk Woerden.
Meer over dit project