Dit plaatje geeft een groene indruk van het aangelegde park. Langs de oevers groeien nu grassen, akkerkruiden en oeverplanten. Ook is er ruimte voor recreatie voor omwonenden en bezoekers.

Dit is een beeld voorafgaand aan de herinrichting van de parkzone aan de Cattenbroekerplas. De oevers hadden het zwaar te verduren door de golfslag die regelmatig voorkomt. Dit hebben wij opgelost door vegetatiematten aan te brengen.

Project Waterrijk was een groot woningbouwproject in Woerden. Het stedenbouwkundig plan bestond uit vier eilanden en een villapark. De gemeente Woerden wilde in de parkzone van eiland IV op korte termijn een succesvolle vegetatie ontwikkelen, zodat de nieuwe bewoners daar snel van konden genieten. Ingenieursbureau Rodewijk heeft daar een grote bijdrage aan geleverd.

Onze rol
Wij hebben voor dit project een definitief ontwerp gemaakt en het bestek opgesteld. Daarin hebben wij er rekening mee gehouden dat de beleving van het water centraal staat in de parkzone van eiland IV. Grote grasvlaktes voor recreatie kwamen in het ontwerp terug, met naar de oever toe een overgang naar bloemrijk gras en een laagblijvende oevervegetatie.

Aandachtspunt: erosie
De wijk ligt aan de Cattenbroekerplas. Deze plas is relatief groot, waardoor erosie door golfslag een belangrijk aandachtspunt was. Daarom is besloten de oever te beplanten middels het gebruik van vegetatiematten. Deze matten zijn vooraf ingeplant met een gewenst beplantingsschema en zijn aan de ondergrond bevestigd.

Recreatie en groen
Het project is succesvol afgerond. De grasvlaktes hebben zich ontwikkeld en de oevervegetatie bloeit volop. Dit samen met goed groeiende Iepen- en Wilgenbomen geeft het park een natuurlijke uitstraling, waar de bewoners van kunnen genieten.