In de wijk Westergouwe-II komt straks de natuur dichtbij de bewoners in de vorm van een polderpark.
(Bron foto: www.westergouwe.nl)

Op deze zandvlakte komt straks Westergouwe-II, gelegen aan een groot natuur- en recreatiegebied.

In de nieuwe woonwijk Westergouwe genieten bewoners van de stadse voorzieningen van Gouda gecombineerd met natuur en veel ruimte voor recreatie. De wijk wordt uitgebreid met kavels voor zelfbouw: Westergouwe-II. In Westergouwe-II wil de gemeente de polder de wijk in laten komen door middel van een polderpark. Ook wordt de BALZone, een bestaand natuur- en recreatiegebied, rondom dit deel van de wijk doorgetrokken. Wij dragen hier aan bij.

Het polderpark
In Westergouwe-II komt de polder straks letterlijk de wijk in, in de vorm van een polderpark. KuiperCompagnons heeft hiervoor een ontwerp gemaakt. Wij gaan dit concretiseren naar uitvoeringstekeningen en een bestek. Hierbij is het belangrijk om snel groene kwaliteit te realiseren, zodat bewoners snel kunnen genieten van het park. Dit is een hele uitdaging gezien de huidige situatie. Het is de bedoeling dat komend najaar de aanleg gereed is.

De BALZone
De wijk ligt aan een groot natuur- en recreatiegebied, de BALZone genaamd. In deze bijna 60 voetbalvelden grote zone kan men genieten van (half-) verharde fiets-, wandel- en struinpaden. Dit natuurgebied wordt doorgetrokken rondom Westergouwe-II. Ook hiervoor is een ontwerp gemaakt door KuiperCompagnons en zullen wij de verdere uitwerking voor onze rekening nemen.

11
feb

De natuur dichtbij brengen in Westergouwe

Gouda

Op deze zandvlakte in Gouda komt de polder straks letterlijk de wijk in, in de vorm van een park. Bewoners wandelen makkelijk via dit polderpark naar het bestaande natuur- en recreatiegebied dat dit jaar rondom de wijk wordt doorgetrokken. Wij dragen eraan bij om dit te realiseren. Een uitdagend en leuk project!

Meer over dit project