In de wijk Westergouwe-II komt de natuur nu dichtbij de bewoners in de vorm van een polderpark.

Op deze foto zie je hoe de centrale watergang voor het polderpark werd uitgegraven. Het bodemleven in deze watergang is geactiveerd door schimmels, bacteriën en 135 kg regenwormen toe te voegen!

In de nieuwe woonwijk Westergouwe genieten bewoners van de stadse voorzieningen van Gouda gecombineerd met natuur en veel ruimte voor recreatie. De wijk is uitgebreid met kavels voor zelfbouw: Westergouwe-II. In Westergouwe-II hebben wij op verzoek van de gemeente de polder de wijk in laten komen door middel van een polderpark. Ook is de BALZone, een bestaand natuur- en recreatiegebied, rondom dit deel van de wijk is door ons doorgetrokken. 

Het polderpark
In Westergouwe-II komt de polder nu letterlijk de wijk in, in de vorm van een polderpark. KuiperCompagnons heeft hiervoor een ontwerp gemaakt. Wij hebben dit geconcretiseerd naar uitvoeringstekeningen en een bestek.

Aannemer van Gelder heeft het polderpark aangelegd. Zij hebben de bodem van het terrein geschikt gemaakt voor de aanplant van groen. Dit deden zij door de grond op het terrein te mengen met zand dat er al ligt. Er is dus duurzaam met beschikbare grond omgegaan!

Daarnaast is de centrale watergang voor het polderpark uitgegraven. Het bodemleven in deze watergang is geactiveerd door schimmels, bacteriën en zelfs door 135 kg regenwormen toe te voegen!

Daarna zijn paden, stuwen en bruggen aangelegd. En is het geheel afgemaakt met de aanplant van bomen en kruidachtige vegetaties. Nu kunnen bewoners van deze wijk genieten van het polderpark!

De BALZone
De wijk ligt aan een groot natuur- en recreatiegebied, de BALZone genaamd. In deze bijna 60 voetbalvelden grote zone kan men genieten van (half-) verharde fiets-, wandel- en struinpaden. Dit natuurgebied is doorgetrokken rondom Westergouwe-II. Ook hiervoor is een ontwerp gemaakt door KuiperCompagnons en hebben wij de verdere uitwerking voor onze rekening genomen.

14
okt

Polderpark Westergouwe gereed

Gouda

In het polderpark in Westergouwe in Gouda zijn paden aangebracht. Hiermee is het park afgerond. Leuk om te zien hoe met onze bijdrage in een jaar tijd een zandvlakte is getransformeerd naar een weelderige parkzone. Wij hebben daarbij hulp gekregen van 135 kg aan regenwormen, die we hebben uitgezet om leven en structuur aan te brengen in de bodem.

Bekijk de transformatie van Westergouwe

Meer over dit project
19
okt

Aanleg van het polderpark in Westergouwe

Gouda

In Westergouwe in Gouda komt de natuur straks de wijk in met een polderpark. Aannemer van Gelder is nu bezig met de aanleg daarvan. Zij maken de bodem van het terrein nu geschikt voor de aanplant van groen. Dit doen zij door de grond op het terrein te mengen met zand dat er al ligt. Er wordt dus duurzaam met beschikbare grond omgegaan! Daarnaast wordt nu de centrale watergang voor het polderpark uitgegraven. Het bodemleven in deze watergang wordt straks geactiveerd door schimmels, bacteriën en zelfs 135 kg wormen toe te voegen!

Later worden paden, stuwen en bruggen aangelegd. En wordt het geheel afgemaakt met de aanplant van bomen en kruidachtige vegetaties. In het voorjaar van 2021 kunnen de bewoners van deze wijk genieten van het polderpark!

Meer over dit project
11
feb

De natuur dichtbij brengen in Westergouwe

Gouda

Op deze zandvlakte in Gouda komt de polder straks letterlijk de wijk in, in de vorm van een park. Bewoners wandelen makkelijk via dit polderpark naar het bestaande natuur- en recreatiegebied dat dit jaar rondom de wijk wordt doorgetrokken. Wij dragen eraan bij om dit te realiseren. Een uitdagend en leuk project!

Meer over dit project