In de wijk Westergouwe-II komt straks de natuur dichtbij de bewoners in de vorm van een polderpark.
(Bron foto: www.westergouwe.nl)

De centrale watergang voor het polderpark wordt uitgegraven. Het bodemleven in deze watergang wordt straks geactiveerd door schimmels, bacteriën en 135 kg wormen toe te voegen!

In de nieuwe woonwijk Westergouwe genieten bewoners van de stadse voorzieningen van Gouda gecombineerd met natuur en veel ruimte voor recreatie. De wijk wordt uitgebreid met kavels voor zelfbouw: Westergouwe-II. In Westergouwe-II wil de gemeente de polder de wijk in laten komen door middel van een polderpark. Ook wordt de BALZone, een bestaand natuur- en recreatiegebied, rondom dit deel van de wijk doorgetrokken. Wij dragen hier aan bij.

Het polderpark
In Westergouwe-II komt de polder straks letterlijk de wijk in, in de vorm van een polderpark. KuiperCompagnons heeft hiervoor een ontwerp gemaakt. Wij hebben dit geconcretiseerd naar uitvoeringstekeningen en een bestek.

Aannemer van Gelder is bezig met de aanleg van het polderpark. Zij maken de bodem van het terrein nu geschikt voor de aanplant van groen. Dit doen zij door de grond op het terrein te mengen met zand dat er al ligt. Er wordt dus duurzaam met beschikbare grond omgegaan! Daarnaast wordt nu de centrale watergang voor het polderpark uitgegraven. Het bodemleven in deze watergang wordt straks geactiveerd door schimmels, bacteriën en zelfs 135 kg wormen toe te voegen!

Later worden paden, stuwen en bruggen aangelegd. En wordt het geheel afgemaakt met de aanplant van bomen en kruidachtige vegetaties. In het voorjaar van 2021 kunnen de bewoners van deze wijk genieten van het polderpark!

De BALZone
De wijk ligt aan een groot natuur- en recreatiegebied, de BALZone genaamd. In deze bijna 60 voetbalvelden grote zone kan men genieten van (half-) verharde fiets-, wandel- en struinpaden. Dit natuurgebied wordt doorgetrokken rondom Westergouwe-II. Ook hiervoor is een ontwerp gemaakt door KuiperCompagnons en nemen wij de verdere uitwerking voor onze rekening.

19
okt

Aanleg van het polderpark in Westergouwe

Gouda

In Westergouwe in Gouda komt de natuur straks de wijk in met een polderpark. Aannemer van Gelder is nu bezig met de aanleg daarvan. Zij maken de bodem van het terrein nu geschikt voor de aanplant van groen. Dit doen zij door de grond op het terrein te mengen met zand dat er al ligt. Er wordt dus duurzaam met beschikbare grond omgegaan! Daarnaast wordt nu de centrale watergang voor het polderpark uitgegraven. Het bodemleven in deze watergang wordt straks geactiveerd door schimmels, bacteriën en zelfs 135 kg wormen toe te voegen!

Later worden paden, stuwen en bruggen aangelegd. En wordt het geheel afgemaakt met de aanplant van bomen en kruidachtige vegetaties. In het voorjaar van 2021 kunnen de bewoners van deze wijk genieten van het polderpark!

Meer over dit project
11
feb

De natuur dichtbij brengen in Westergouwe

Gouda

Op deze zandvlakte in Gouda komt de polder straks letterlijk de wijk in, in de vorm van een park. Bewoners wandelen makkelijk via dit polderpark naar het bestaande natuur- en recreatiegebied dat dit jaar rondom de wijk wordt doorgetrokken. Wij dragen eraan bij om dit te realiseren. Een uitdagend en leuk project!

Meer over dit project