De wijkentree heeft een rustigere uitstraling gekregen door een verschuiving van de parkeer- en groenvakken. De meer symmetrische opzet biedt ruimte voor nieuwe Lindebomen die op termijn de entree zullen begeleiden.

Een deel van het groen in de randzone van de wijk Meerenburgh in Lisse is vernieuwd. Grote bomen zijn verwijderd en beschoeiingen vervangen.

De woonwijk Meerenburgh in Lisse had de laatste jaren te maken met een te kort aan parkeerplaatsen. Wij hebben de gemeente Lisse geholpen om dit te optimaliseren. Er ontstond daarnaast een behoefte om de groene rand van de wijk te renoveren. Dit hebben wij ook op ons genomen.

Onze rol
Het opnieuw organiseren van de parkeervakken in de wijk had directe gevolgen voor het groen. Er waren geen duidelijke omgangsregels voor het overblijvende, of nieuw in te passen groen opgesteld. Los van de parkeeroptimalisatie stonden er meerdere speelplaatsen, plantsoenen en zelfs de groene rand van de wijk op het wensenlijstje om op korte termijn te renoveren. Daarom hebben wij een groenvisie opgesteld om kaders te stellen over hoe wij omgaan met de verschillende groene onderdelen van de wijk.

Bewonersavond
Tijdens een bewonersavond hebben wij onze visie samen met enkele renovatieplannen ten aanzien van het groen gepresenteerd. Er bleek een grote behoefte te zijn om het groen in de randzone ook te renoveren en de grote bomen te verwijderen.

De uitwerking
Wij hebben op basis van de wensen van de opdrachtgever en bewoners zorggedragen voor het opstellen van ontwerp- en bestekstekeningen van zowel de groen- en parkeerrenovaties in de wijk. Vervolgens hebben wij de directievoering en het uitvoeringstoezicht van het werk op ons genomen. De renovaties in de wijk zijn gerealiseerd. Daarna zijn wij ook aan de slag gegaan met de groenrenovatie van de randzone van de wijk.

Herinrichting deelgebied 1.
De renovatie voor de randzone hebben wij opgedeeld in twee deelgebieden. Voor deelgebied 1. heeft de aannemer oude beplantingen en beschoeiingen verwijderd en deze vervangen voor nieuwe. Vervolgens zijn er heesters en bomen ingeplant. Deze zijn minder groot en voorkomen daardoor overlast voor de bewoners. Deelgebied 1. is nu weer een bloeiende zoom.

Herinrichting deelgebied 2.
Voor deelgebied 2. had de gemeente dezelfde wensen als voor deelgebied 1. We hebben voor deelgebied 2. dan ook dezelfde wijzigingen doorgevoerd.

18
apr

Werkzaamheden aan de Meerenburgh zijn gestart!

Lisse

De herinrichting van deelgebied 1 is gestart. De aannemer, AW Mense Groen, is volop bezig met het verwijderen van de beplanting en oude beschoeiing. Tevens is het eerste deel van de nieuwe beschoeiing al geplaatst. Op korte termijn zal er ook gestart worden met het inplanten van heesters en bomen. Door de gerichte aanplant van soorten wordt overlast voor de aanwonenden in de toekomst voorkomen, maar zal desondanks weer een groene en bloeiende zoom voor deze wijk gaan vormen.

Bekijk Randzone Meerenburgh

Meer over dit project
18
sep

Meerenburgh krijgt een nieuwe groene rand

Lisse

Ingenieursbureau Rodewijk gaat, in opdracht van de gemeente Lisse, de wijk Meerenburgh voorzien van een nieuwe groene randzone. In een eerder stadium hebben we, naar volle tevredenheid van de gemeente Lisse, de renovatie van de overige groenvakken in de wijk gedaan. De huidige beplanting past niet binnen de kwaliteitsnorm die de gemeente heeft gesteld. In september/oktober zal het ontwerp worden opgesteld. Aan de hand van dit ontwerp wordt een bewonersavond georganiseerd, de input die we van de bewoners krijgen tijdens deze avond verwerken we in het definitieve ontwerp. Naast het ontwerp zal Ingenieursbureau Rodewijk ook de volledige besteksvoorbereiding gaan verzorgen. In het najaar van 2019 zal de schep in de grond gaan om de groene zone rondom Meerenburgh een fris en nieuw gezicht te geven.

Bekijk het project

Meer over dit project