Aan de Oranjelaan in Lisse krijgt de 60 jaar oude Lindestructuur een impuls door het toepassen van groeiplaatsverbeteringen. Oude schrale grond wordt verwijderd en vervangen door bomengrond – en onder verhardingen – bomenzand. We hebben gekozen voor de inzet van een grondzuiger om het huidige wortelpakket (voedingswortels) zorgvuldig vrij te zuigen, waar mogelijk omlaag te brengen en opnieuw aan te vullen. Op deze manier wordt opdruk van bestrating en oppervlakkige beworteling voorkomen en hebben de bomen weer voor een flink aantal jaren voldoende groeiruimte en voeding. Ingenieursbureau Rodewijk heeft het bestek geschreven voor de werkzaamheden, het nieuwe beplantingsplan gemaakt en verzorgt tevens de uitvoeringsbegeleiding.

Bekijk alle nieuwsberichten